Over CWO
De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van de ANWB, Hiswa-vereniging en het Watersportverbond. De CWO wil de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen voor de watersporters zodat iedereen veilig en plezierig kan varen. De CWO heeft hiervoor een uniform diplomasysteem  ingericht.

Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline. Op dit moment bestaat er een CWO-diplomalijn in de volgende jeugddisciplines;

  • jeugdzeilen eenmans
  • jeugdzeilen tweemans
  • jeugdkielboot
  • jeugdcatamaran

CWO Diploma

Het CWO-systeem kent vele diploma’s. In principe heeft elke discipline drie diploma’s, enkele zelfs vier. De opbouw van de diploma’s is bijna altijd dezelfde:

  • Diploma I geeft aan dat alle basisvaardigheden zijn geleerd.
  • Diploma II betekent dat er onder normale omstandigheden zelfstandig gevaren kan worden.
  • Diploma III wil zeggen dat men t/m windkracht 6 Beaufort kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een cursist de opleiding verlaat terwijl nog niet aan alle eisen van het diploma is voldaan, krijgt de cursist de vorderingenstaat mee. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke eisen nog gewerkt moet worden.

Na het behalen van een diploma of vorderingenstaat kan de opleiding bij een andere vaarschool of vereniging (met dezelfde discipline in het opleidingenpakket) worden vervolgd of aangevuld. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet zijn afgerond.

Als het niet is gelukt om een diploma in een seizoen te halen kan in het volgende jaar meestal eenvoudig de oude stof weer worden opgehaald.

 

Geldigheid CWO-diploma / vorderingsstaat

Het maakt niet uit waar en bij welke zeilschool een CWO-diploma of vorderingenstaat wordt behaald. Ongeacht de plaats van uitgifte is de inhoud van het diploma hetzelfde.

Er zijn veel vaarscholen en verenigingen die zich hebben aangesloten bij het CWO-systeem; zo’n 160 verenigingen en 90 vaarscholen Iedere vaarschool of vereniging heeft haar of zijn eigen specialismen en kenmerken zoals het type instructieschip en vaarwater, maar door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een geschikte locatie bij jou in de buurt te vinden! Een vaarschool of vereniging wil de beginnende watersporter een zo veilig, leuk en sportief mogelijke opleiding aanbieden. Het aanbod loopt van een windsurfcursus van enkele uren tot een zeilreis van 10 dagen of meer. Alles is mogelijk: voor jong en oud, mét onderdak en volledige verzorging (intern) of juist zonder dit alles (extern).

Waar moet een CWO-zeilschool aan voldoen?

Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-opleidingslocatie mag noemen moeten ze wel voldoen aan de goedkeuringseisen van de Stichting CWO. Zo worden er eisen gesteld aan de staat en onderhoud van het instructiemateriaal, de veiligheid, de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden. Daarnaast worden aangesloten verenigingen en vaarscholen regelmatig door de CWO gecontroleerd of ze nog aan alle eisen van de CWO voldoen.